ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

ชมศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่มีสีสันมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงรวม 6 ชาติอันได้แก่ ไทย ลาว จีน (ตอนใต้) พม่า เวียดนาม และกัมพูชา โดยภายในนั้นมีจุดเด่นน่าชมมากมาย อาทิเช่น
 
ฆ้องชัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก หนักประมาณ 3 ตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตร เป็นประติมากรรมร่วมสมัย ที่มีการแกะสลักเป็นรูปนักษัตร 12 ราศี และรูปหล่อสำริดสิงห์ 4 ทิศ จาก 4 ประเทศได้แก่ จีน พม่า ลาว และไทย สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของมิตรประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
รูปหล่อสิงห์ 4 ประเทศ อันเป็นสัญลักษณ์ถึงการปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม โดยเริ่มจาก

       สิงห์ไทยเกิดจากการนำศิลปะสมัยล้านนาและสมัยเชียงแสนมาผสมผสานกัน ในส่วนของฐานได้จำลองรูปแบบมาจากพระปรางค์วัดอรุณฯ ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง และแม่น้ำเจ้าพระยา
       สิงห์จีน ได้นำรูปแบบจากสิงห์ที่อยู่หน้าพระราชวัง ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในส่วนฐานมีการจำลองรูปแบบจากสถานที่ต่างๆ ในประเทศจีน ได้แก่ ป่าหินแห่งคุนหมิง และกำแพงเมืองจีน
       สิงห์เมียนมาร์ นำเอารูปแบบสิงห์มาจากประตูทางเข้าวัดชะเวดากอง นครแห่งจักรวาล และมีการจำลองรูปเจดีย์ดังกล่าวไว้ในส่วนฐานด้วย
       สิงห์ลาว เป็นรูปแบบสิงห์ที่ใช้ในการประกอบพิธีแห่มหาสงกรานต์ในเมืองหลวงพระบาง และส่วนฐานได้จำลองสถานที่สำคัญของประเทศลาวคือวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง ปู่เย ย่าเย 
อุทยานไม้ดอกขนาดใหญ่ ซึ่งห้อมล้อมด้วยไร่ชา และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่นการนั่งช้าง การทำกระดาษสา ฯลฯ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 53710881-8
/ขอบคุณ ททท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *