วิษณุยืนยันเซ็ตซีโร่กกต.ไม่กระทบเลือกตั้ง

รองนายกรัฐมนตรีย้ำเซ็ตซีโร่กกต. ไม่กระทบการเลือกตั้ง เตรียมปฎิรูปการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงทั่วประเทศ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวว่า การที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยเฉพาะประเด็นเซ็ตซีโร่ ว่า ไม่กระทบต่อโรดแมปการเลือกตั้ง เพราะขั้นตอนในรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนในบทเฉพาะกาลแล้วว่า เมื่อสภาให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว จะต้องส่งให้องค์กรที่เกี่ยวข้องและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)นำไปพิจารณา 

“หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วย จะต้องตั้งคณะกรรมการร่วม 11 คนพิจารณาอีกครั้งในเวลา 15 วัน จากนั้นนำร่างดังกล่าวแจ้งให้สภานิติบัญญัติ(สนช.)ทราบก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้อีกครั้ง เว้นแต่จะมีผู้ร้องว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ทุกอย่างยังคงดำเนินการไปตามเดิมคือ 8 เดือนเป็นระยะเวลาที่กรธ.ยกร่างกฎหมายทั้ง 10 ฉบับ ซึ่งกฎหมายกกต.ยกร่างแล้วเสร็จไปในช่วง 2 เดือนแรก และเข้าสู่สนช.พิจารณาภายใน 2 เดือนหรือ 60 วัน จากนั้นเป็นขั้นตอนของการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ให้ทรงพิจารณาใน 90 วัน ทุกอย่างจึงเดินไปตามโรดแมป จึงไม่มีอะไรกระทบต่อการเลือกตั้ง” นายวิษณุ กล่าว

นายวิษณุ กล่าวถึงการแก้กฎหมายปรับย้ายนายตำรวจใหม่ ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะต้องไปพิจารณารายละเอียดต่างๆเองและขณะนี้คณะกรรมการการปฎิรูปตำรวจยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนับจากนี้  จะปฎิรูปการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือน ซึ่งขณะนี้สำนำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เตรียมหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งไว้แล้ว 

นายวิษณุ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.) กำลังนำประวัติข้าราชการที่อยู่ในข่ายทั่วประเทศมาพิจารณาว่าเส้นทางเจริญเติบโตจะเป็นอย่างไร โดยจะจัดเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อแก้ปัญหาการทำงานข้ามหัว ข้ามสายงาน และทำให้ได้ปลัดที่มีความรอบรู้ในกระทรวง ไม่ใช่มีความรู้เฉพาะด้านเท่านั้น ในอนาคตคนที่จะมาเป็นปลัดจะต้องดำรงตำแหน่งรองปลัดมาก่อน และในส่วนของปลัดกระทรวงจะต้องเป็นตัวหลักของกระทรวงและมอบหมายงานให้รองปลัดมากขึ้น เพื่อให้ความสำคัญกับตำแหน่งดังกล่าว 

“เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้ไปหาวิธีพิจารณาตำแหน่งอธิบดีขึ้นรองปลัดและเป็นปลัด โดยต่อไปปลัดกระทรวงต้องมอบอำนาจให้รองปลัดมากที่สุดเพื่อให้มีความสำคัญและคัดจากผู้ที่เคยเป็นอธิบดี หรือ ซี 10 เท่ากัน แต่ยอมรับว่ายังทำไม่ได้ในเร็ว ๆ นี้ เพราะผิดมาตั้งแต่ต้น เช่นบางคนเป็นอธิบดีมาก่อนมาเป็นผู้ตรวจ และเป็นรองปลัด ก่อนจะขึ้นเป็นปลัดกระทรวง ซึ่งจะแก้ปัญหาเรื่องการโยกย้ายข้ามห้วย และเป็นการทำงานให้ถูกต้องตามสายงานด้วย” นายวิษณุ กล่าว.-สำนักข่าวไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *