กทม.จัดบริการวัคซีน ”ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ฟรี

สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตกทม. 50 เขต จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงฟรี นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยไม่คิดค่าบริการ วันละ 50 หน่วย ในทุกเขตทั่วกรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 5-16 มีนาคม 2561 ซึ่งในแต่ละเขตจะหมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันได้อย่างทั่วถึง ใกล้บ้านและต่อเนื่อง ทั้งนี้สำนักอนามัย โดยสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น ปีละ 2 ครั้งในเดือนมีนาคมและกันยายนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ทำให้สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้มดีขึ้น จากสถิติในกรุงเทพมหานคร พบสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6 ตัว (ตั้งแต่ 1 มกราคม-23 กุมภาพันธ์ 2561) ส่วนมากเป็นสุนัขที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งในเดือนกันยายน พ.ศ.2559 พบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายในพื้นที่เขตบางนา โดยในปี 2560 จนถึงปัจจุบันไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *