พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ที่นี่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ด้านเงินตราและผ้าไทย ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือ ห้องเงิน ซึ่งแสดงประวัติความเป็นมาของเงินตราของประเทศไทย ตั้งแต่การนำโลหะที่มีค่าต่างๆ มาแลกเปลี่ยนกันสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรื่องราวเงินตรายุคแรกของโลก เงินตราในยุคสมัยต่างๆ เช่น สุวรรณภูมิ ฟูนัน ทวารวดี ศรีวิชัย สมัยล้านนา เงินตราศรีเกษตร และเงินตราร่วมสมัย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบมาโดยตลอด

แต่อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้มีแค่เงินตราสมัยโบราณเพียงอย่างเดียว เพราะในส่วนที่สองนั้น เป็นส่วนที่จัดแสดงห้องผ้าเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทย โดยนำเสนอเรื่องราวของผ้าที่มีบทบาทต่อชุมชน เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2519 ทั้งยังทรงเป็นผู้ริเริ่มเครื่องแต่งกายประจำชาติไทย ส่งเสริมการทอผ้าไหม นอกจากนี้ยังจัดแสดงเรื่องราว ความสำคัญของผ้าที่สะท้อนถึงศิลปะ ความเชื่อ ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และส่งผลต่อสภาพของเศรษฐกิจ และความรุ่งเรืองในสมัยนั้นๆ สำหรับคนรักผ้าไทยแล้ว จะได้ชมผ้าไทยท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี พร้อมกับกรรมวิธีการทอผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคด้วย Continue reading “พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ”

‘บ้านท่าฉัตรไชย’ จ.ภูเก็ต สร้างสุขภาวะยั่งยืน

ด้วยศักยภาพเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลกในฉายา “ไข่มุกอันดามัน” จังหวัดภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยทรัพยากรหลากหลาย ตั้งแต่ภูมิศาสตร์ที่งดงามจากป่าเขาจรดทะเล และหมู่เกาะรายรอบ ความเป็นพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายเชื้อชาติประเพณี ไปจนถึงความพร้อมทางบริการธุรกิจหลายด้าน

ในจำนวนกว่าห้าล้านคนต่อปีของนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังภูเก็ตก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่ง จนภูเก็ตมีฐานะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาค แม้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางมายังภูเก็ตผ่านทางสนามบินนานาชาติภูเก็ต แต่ก็ยังมีนักเดินทางจำนวนไม่น้อยผ่านเข้าออกภูเก็ตโดยรถยนต์ผ่านทางเหนือสุดของเกาะที่เรารู้จักกันดีในชื่อ “สะพานสารสิน” ที่มาของเรื่องราวอันเป็นตำนานรักเล่าขาน

เมื่อผ่าน “สะพานเทพกษัตรี” ซึ่งถูกใช้งานแทนสะพานสารสินเดิมที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลา นับเป็นการก้าวเข้าสู่ภูเก็ตเมืองไข่มุกแห่งอันดามัน แต่ไม่น่าเชื่อว่าประตูแรกของการก้าวสู่ภูเก็ตที่เรียกว่าชุมชน “บ้านท่าฉัตรไชย” นั้นกลับเคยเป็นแหล่งชุมชนประมงพื้นบ้านที่สกปรกและเสื่อมโทรมไม่ถูกสุขลักษณะ

“ตอนนั้นเหมือนกับไม่ใช่ภูเก็ต ไม่ใช่ไข่มุกอันดามัน แต่ตรงนี้มันกลายเป็นอะไรไม่รู้ ผมอยากเรียกว่า เป็นเมืองชายขอบ” สมพร แทนสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย ฉายภาพเก่าด้วยการเล่าว่า ชุมชนแห่งนี้แทบทั้งหมดเป็นที่ราชพัสดุ จึงไม่มีศักยภาพที่จะดึงนักลงทุนมาสร้างกิจการรองรับการท่องเที่ยวได้ ประกอบกับเป็นท่าเทียบเรือประมงและชุมชนของชาวเลมอแกล็น สภาพแวดล้อมจึงเต็มไปด้วยขยะไม่ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งเนื่องจากสภาพพื้นที่และภูมิประเทศเป็นชายฝั่งทะเลและป่าโกงกางจึงมีปัญหาการลักลอบขนส่งหรือเป็นจุดพัก ทำให้ยาเสพติดแพร่หลายในหมู่บ้าน และเมื่อร่วมด้วยกับปัญหาความยากจน หมู่บ้านในละแวกนี้จึงกลายเป็นชุมชน “ชายขอบ” ของภูเก็ตโดยแท้จริง

ปัญหาที่ถูกมองด้วยความเป็นห่วงส่งผลให้คนชุมชนหันหน้าเข้าหากันร่วมหาทางออก ด้วยการร่วมมือกันของสมาชิกในชุมชนประกอบกับการช่วยเหลือของหลายฝ่าย หนทางจัดการแก้ปัญหาก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง และเมื่อได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการ “การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย” ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชุด โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ได้ทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งจนเกิดเป็นสภาผู้นำชุมชนที่สามารถสรรหารูปแบบการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ไปในทางดีขึ้นได้

“พื้นที่ 2 พันกว่าไร่ตรงนี้ เป็นที่ราชพัสดุเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นไม่มีนักลงทุนคนไหนที่จะมาสร้างลงทุน ไม่มีสปา ไม่มีรีสอร์ท ไม่มีอะไรเลย คนในหมู่บ้านใช้บ้านเป็นที่หลับนอนอย่างเดียว ตื่นขึ้นมา ไปทำงานที่อื่น ไปขายของที่อื่น เราจึงพยายามทำและปรับเปลี่ยนหมู่บ้านของเราว่าทำอย่างไรชาวบ้านสามารถขายของหน้าบ้านได้ ทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนได้ ก็เลยกำหนดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว เอาธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนมาเป็นจุดขาย โดยที่เราไม่ต้องไปสร้างอะไรเลย ไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่เดิมแล้ว” ผู้ใหญ่สมพรกล่าว

จากทุนของชุมชนอันประกอบด้วยทุนทางสภาพแวดล้อม มีพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ การเดินทางสะดวกทั้งทางบกและทางน้ำ มีสถานที่ท่องเที่ยวและจุดชมหลายแห่ง มีทุนทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จากสะพานสารสินจุดกำเนิดตำนานความเชื่อและความรักไปจนถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนชาวเลมอแกล็นที่ถ่ายทอดผ่านทางประเพณีและวัฒนธรรม Continue reading “‘บ้านท่าฉัตรไชย’ จ.ภูเก็ต สร้างสุขภาวะยั่งยืน”

วิษณุยืนยันเซ็ตซีโร่กกต.ไม่กระทบเลือกตั้ง

รองนายกรัฐมนตรีย้ำเซ็ตซีโร่กกต. ไม่กระทบการเลือกตั้ง เตรียมปฎิรูปการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงทั่วประเทศ Continue reading “วิษณุยืนยันเซ็ตซีโร่กกต.ไม่กระทบเลือกตั้ง”

ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

ชมศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่มีสีสันมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงรวม 6 ชาติอันได้แก่ ไทย ลาว จีน (ตอนใต้) พม่า เวียดนาม และกัมพูชา โดยภายในนั้นมีจุดเด่นน่าชมมากมาย อาทิเช่น
 
ฆ้องชัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก หนักประมาณ 3 ตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตร เป็นประติมากรรมร่วมสมัย ที่มีการแกะสลักเป็นรูปนักษัตร 12 ราศี และรูปหล่อสำริดสิงห์ 4 ทิศ จาก 4 ประเทศได้แก่ จีน พม่า ลาว และไทย สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของมิตรประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
รูปหล่อสิงห์ 4 ประเทศ อันเป็นสัญลักษณ์ถึงการปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม โดยเริ่มจาก

Continue reading “ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง”

6 ความเสี่ยง ของครอบครัวในเขตเมือง

สิ่งที่เรามักจะเห็นกันอย่างคุ้นตาเมื่อ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า คือการตามมาของชุมชนเมือง แต่น้อยนักที่ยังคงขาดการวางแผนรับมือต่อการปรับตัวของความเจริญเติบโตดังกล่าว จนนำมาสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง

ประเทศไทยนับว่ามีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนิ่งหรือชะลอตัวแต่อย่างใด และสิ่งที่มักจะเห็นอย่างคุ้นตาเมื่อสิ่งเหล่านี้เจริญขึ้น นั่นคือการขยายตัวของความเป็นชุมชนเมือง  แต่สิ่งที่เราไม่ได้เตรียมการ หรือวางแผนรับมือคือ คนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ภาวะของชุมชนในเขตเมือง ก่อให้เกิดปัญหาและการจัดการครอบครัวที่ดีได้น้อยลง “การศึกษาครอบครัวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ปี 2557” จึงนับว่าเป็นโครงการที่สามารถบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้น Continue reading “6 ความเสี่ยง ของครอบครัวในเขตเมือง”

ชาวฝรั่งเศสไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาวันนี้

บรรดาผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวฝรั่งเศสเดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้เพื่อใช้สิทธิลงคะแนนรอบแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภา ซึ่งคาดว่าพรรคประธานาธิบดีเอ็มมานูว์แอล มาครงจะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย สำหรับเป็นเสียงสนับสนุนสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปต่างๆ  Continue reading “ชาวฝรั่งเศสไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาวันนี้”

แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี

1 ใน 2 ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งสุพรรณบุรี ที่นอกเหนือไปจาก ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีโรงเรือนเพาะเลี้ยงแมลง เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวนา สวนสมุนไพร สวนตุ๊กตากระถาง แปลงพืชสาธิต ฯลฯ อีกแห่งหนึ่งคือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร ซึ่งมีโรงเรือนอนุบาลและผลิตพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 7 โรงเรือน ที่ควบคุมการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีคุณภาพดี เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าอบรม และสามารถประกอบอาชีพได้จริงเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว และเป็นศูนย์กลางการตลาดจากผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค สำหรับนักท่องเที่ยวผู้ได้มาเยือน คุณจะหลงรักกับบรรยากาศสีเขียวขจี มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงสุดสัปดาห์ได้อย่างเยี่ยมยอด

Continue reading “แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี”

รับมืออย่างไรเมื่อรู้ตัวว่าเป็นมะเร็ง

มะเร็งเป็นโรคที่ใครๆ ก็กลัวกันมากและไม่อยากเป็น เพราะรู้สึกว่าลองใครได้เป็นมะเร็งแล้วส่วนใหญ่มักจะอายุสั้น จึงเป็นธรรมดาที่ผู้ป่วยหรือญาติจะรู้สึกช็อกที่พอหมอบอกว่าเป็นมะเร็ง หลายคนทำอะไรไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรต่อไป ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่พลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปจากการที่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรต่อไปนี่เอง จนบางครั้งก็หลงทางไปจนไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้ Continue reading “รับมืออย่างไรเมื่อรู้ตัวว่าเป็นมะเร็ง”

ค้นบ้านผู้ต้องหาฆ่าสามเณรปลื้ม

ชุดสืบสวนตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช นำหมายศาลเข้าตรวจค้นบ้านพัก นางสาวปิยฉัตร อรุณสกุล หรือบิว 1 ในผู้ต้องหา Continue reading “ค้นบ้านผู้ต้องหาฆ่าสามเณรปลื้ม”

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว

สวนสะออน เป็นสวนสัตว์เปิดในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว อยู่ด้านตะวันออกของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว นอกจากจะได้ชมสัตว์ป่าในบรรยากาศธรรมชาติแล้ว ริมทะเลสาบยังมีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนชมทิวทัศน์ 

ที่ตั้งและการเดินทาง ฝั่งตะวันออกของสันเขื่อนลำปาวตรงรอยต่อระหว่าง อ.เมือง และ อ.สหัสขันธ์

ประวัติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาวได้รับการกำหนดให้เป็นเขตห้ามล่าตามประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2531 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 210,938 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัดคือ จ.กาฬสินธุ์ ในเขต อ.เมือง อ.สหัสขันธ์ อ.ท่าคันโท อ.หนองกุงศรี อ.ยางตลาด กิ่ง อ.สามชัย อ.ห้วยเม็กและ จ.อุดรธานี ในเขต อ.วังสามหมอ อ.ศรีธาตุ อ.กุมภวาปี สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นน้ำทะเลสาบทั้งหมดของเขื่อนลำปาว โดยมีป่าเต็งรังประมาณ 1,600 ไร่ รวมพื้นที่ของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า

อยู่บริเวณทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว มีเนื้อที่ 1,420 ไร่ มีสภาพเป็นป่าเต็งรังหรือป่าแดงที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีสวนสัตว์เปิดที่มีสัตว์ป่าที่เป็นเอกลักษณ์ของสวนสะออน คือ วัวแดง ซึ่งเป็นสัตว์หายากมีอยู่มากกว่า 130 ตัว นักท่องเที่ยวสามารถชมวัวแดงได้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมันไม่มีลักษณะดุร้าย นอกจากนั้นยังมีสัตว์ชนิดอื่น ๆ ได้แก่ ชะนี ลิง นกชนิดต่าง ๆ ทั้งที่เลี้ยงไว้และนกที่มาตามฤดูกาล มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม  Continue reading “สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว”